સોમવાર, 21 માર્ચ, 2011

અમે તમને કહેણ મોકલ્યું

અમે તમને કહેણ મોકલ્યું કે આપ આવી જાવ,

કહો કંઈક એવું કે સૌના દિલમાં સમાઈ જાવ,

રંગ રાખ્યો તમે એવો કે અમે હરખાઈ ગયા,

એટલે જ અમે કહીએ છીએ કે આપ રોકાઈ જાવ.

ટિપ્પણીઓ નથી: