બુધવાર, 16 માર્ચ, 2011

થોડી હી દેરમેં આપ

થોડી હી દેરમેં આપ ચલે જાયેંગે,

સિર્ફ આપકી યાદે યર્હાં છોડ જાયેંગે,

આપકો જાને કા કિતના આનંદ હૈ,

લેકિન હમકો આપસે બિછડને કા ગમ હૈ.

ટિપ્પણીઓ નથી: