ગુરુવાર, 17 માર્ચ, 2011

તમને ભૂલી જવાના

તમને ભૂલી જવાના પ્રયત્ન કરું છું ઘણીવાર,

ત્યારે હું મને જ ભૂલી જાવ છું પળવાર.

આવી ઉભો છું તમારી સામે કતારમાં,

કારણ કે હું ગળાડૂબ છું તમારા પ્યારમાં.

ટિપ્પણીઓ નથી: