બુધવાર, 20 એપ્રિલ, 2011

હાઇકુ 14

1 ટિપ્પણી:

અજ્ઞાત કહ્યું...

બ્લોગનો નવો અવતાર સરસ લાગે છે ખાસ કરીને હેડર , જે ગામઠી પેઇન્ટિગ પેઇન્ટીંગની ઝલક આપે છે.
komal
http://ajvaduu.wordpress.com/about/