શનિવાર, 29 જાન્યુઆરી, 2011

હાઇકુ 1


1 ટિપ્પણી:

rupen007 કહ્યું...

આપના બ્લોગને ગુજરાતી બ્લોગ્પીડિયા બ્લોગ એગ્રીગેટર માં સામેલ કર્યો છે મુલાકાત લેશો http://rupen007.feedcluster.com/

આપને ગરવા ગુજરાતીઓનું નેટજગત ગ્રુપમાં જોડાવા આમંત્રણ છે .મુલાકાત લેશો http://groups.google.co.in/group/netjagat

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/netjagat